INHOUDSOPGAVE


Naasten


Minddistrict biedt de mogelijkheid om voor jouw online behandeltraject een naaste (of meer) te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld een partner zijn, een goede vriend(in) of je ouders. Een naaste kan hierdoor in een beveiligde omgeving onderdeel zijn van gesprekken. Hierbij is het mogelijk dat de hulpverlener bij gesprekken wordt uitgenodigd. 

Jouw hulpverlener kan niet zien welke naasten jij hebt uitgenodigd. Als een naasten betrokken wordt bij een gesprek krijgt de hulpverlener de vooraf ingestelde schermnaam te zien.


Naasten hebben een zelfhulpcatalogus waarmee ze zelf met een aantal zelfhulp tools aan de slag kunnen (mits dit beschikbaar is gesteld door de organisatie). 

Deze tools kunnen door niemand worden ingezien, niet door de cliënt en niet door de hulpverlener. Naasten kunnen ook niet de tools inzien van de cliënt.


Via de homepage kun je een account voor een naaste aanmaken.

  1. Klik op de knop 'Naaste uitnodigen'. 
  2. Vul de naam en het e-mailadres van de persoon in.
  3. De persoon die je toevoegt ontvangt nu een e-mail om in te kunnen loggen.
  4. Je kunt nu een gesprek met hem/haar (en eventueel je hulpverlener) starten. 
Een naaste verwijderen


Wil je een naaste weer verwijderen uit je netwerk? Klik dan op het kruisje (rechts van de naam) en bevestig. Hij of zij kan dan geen berichten meer naar je sturen. Eerder verstuurde berichten blijven wel bewaard. Je vindt ze terug via 'Contact'.