Naasten zijn mensen in jouw omgeving die je wilt betrekken in je traject. Bijvoorbeeld je partner, ouders of kinderen. Zij kunnen je ondersteunen bij wat je doet. 

Je kunt je naasten betrekken in gesprekken met je hulpverlener. 


Een naaste uitnodigen

Je kunt naasten uitnodigen via je home-page. 

  1. Klik op de knop 'Naaste uitnodigen' 
  2. Vul de naam en het e-mailadres van de persoon in
  3. De persoon die je toevoegt ontvangt nu een e-mail om in te kunnen loggen
  4. Je kunt nu een gesprek met hem/haar (en eventueel je hulpverlener) starten. 


Als een naaste binnen 30 dagen niet inlogt, dan wordt zijn of haar account automatisch verwijderd. Een naaste verwijderen

Wil je een naaste weer verwijderen uit je netwerk? Klik dan op het kruisje (rechts van de naam) en bevestig. Hij of zij kan dan geen berichten meer naar je sturen. Eerder verstuurde berichten blijven wel bewaard. Je vindt ze terug via 'Contact'.